Τρίτη, 23 Ιούλ, 2024
SKIREPORT

Όλοι οι αναβατήρες σε λειτουργία.Να έχετε πάντα μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες καθώς τις πρωινές ώρες υπάρχει πάγος στον δρόμο. Ιδιαίτερα τις ημέρες που υπάρχει πρόβλεψη για χιονόπτωση να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχετε έτοιμες τις αλυσίδες για χρήση.ΜΑΙΝΑΛΟ CAM
Υψόμετρο: 1570 μέτρα

Ζωντανά: 07:00-16:00
Πίστες & Αναβατήρες
Τρίτη, 23 Ιούλ, 2024
ΠΙΣΤΕΣ
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
350μ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
700μ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
2.500μ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
800μ
ΒΟΡΕΙΝΗ
600μ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
130μ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
800μ
ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ
ΑΕΤΟΣ
570μ
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
350μ
ΧΕΛΩΝΑ
100μ